Program 2022

1

Nenecháme Vás v tom. Najdeme cestu k levnější energii. Budeme hledat alternativní a ekologické zdroje. Zaměříme se na nové trendy a energetickou soběstačnost.

2

Zastavíme úbytek obyvatel města. Pro mladé zajistíme nové a dostupné bydlení, připravíme nové stavební parcely. Zajistíme dostupné bydlení pro seniory. Budeme pracovat s územním plánem, abychom podpořili rozvoj bydlení.

 

3

Prioritou je vybudování obchvatu města. Snížíme dopravu v centru města, a tak zlepšíme kvalitu ovzduší a omezíme prašnost. Zajistíme fungující MHD s větší četností spojů a návazností linek. Vybudujeme v centru parkovací dům. Zefektivníme úklid města a vybudujeme více klidových zón se zelení, najdeme prostor pro volné venčení domácích mazlíčků. Cyklisté budou mít zelenou, město propojíme cyklostezkami.

 

4

Zajistíme výstavbu kvalitní sportovní haly v areálu Kasáren. Ve spolupráci se školami zrekonstruujeme a zrevitalizujeme sportovní a společenské zázemí škol pro moderní výuku. Otevřeme sportovní areály škol pro sportovní kluby a veřejnost. Zajistíme dostupnější dotace pro malé i velké sportovní kluby. Pomůžeme Sokolovně s vybudováním kvalitnějšího zázemí. Zapojíme rodiče a žáky do školního parlamentu pro zlepšení podmínek moderního vyučování.

5

Podpoříme a zkvalitníme akce KZ. Zapojíme mládež do kultury a podpoříme akce pro mladé. Zkulturníme okolí Bečvy a městské parky pro akce, relaxaci a volnočasové aktivity. Záleží nám na živém městě s dostatkem kulturního vyžití. Chceme vrátit život do centra Valašského Meziříčí, které bude znovu srdcem města kultury.

6

Přemístíme úřady do centra města a zlepšíme jejich dostupnost. Podpoříme vznik nových pracovních míst pro další generace.Prověříme znovu možnost přestěhování Městského úřadu do centra města.

7

Budeme lépe řídit činnost městských organizací a umožníme, aby mohly pracovat efektivně ku prospěchu města.

 

8

Záleží nám na bezpečném městě bez bariér. Vybudujeme pro ně bezpečné přechody. Podpoříme instituce pro spokojený život seniorů v našem městě.

9

Zajistíme efektivní fungování městské policie. Strážníci musí být vidět. Zavedeme častější hlídky v problematických lokalitách. Podpoříme prevenci ve školách, usilujeme o bezpečné město.

10

Pracujeme na vizi rozvoje města, na smysluplném a dlouhodobém plánu. Budeme investovat zodpovědně. Dáme městu dlouhodobou a udržitelnou vizi, která není omezena horizontem předvolebních slibů.